16 okt 2019 klocka 08.30 - 15.30

Från ord till handling - brottsförebyggande arbete

krona

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Polismyndigheten region Öst bjuder in till ett hearing om hur vi ska kunna arbeta mer effektivt och kunskapsbaserat i samverkan inom det brottsförebyggande arbetet. 

Idag organiserar de flesta kommuner det lokala brottsförebyggande arbetet i lokala råd. De lokala råden drivs av respektive kommun och polisen är representerad i de flesta råd. I många fall fungerar samarbetet i de lokala råden väl, men arbetet skulle kunna vässas ytterligare. För att säkerställa kvaliteten på det brottsförebyggande arbetet och utveckla samverkan mellan kommun och polis krävs ett strukturerat och systematiskt arbetssätt.

Syftet med samverkan är att tillsammans skapa ett mervärde – att åstadkomma något mer än vad en part ensam kan åstadkomma!

08.30 Inledning Ulrika Herbst, regionpolischef polisregion Öst

09.00 Landshövding Helena Jonsson, Jönköpings län.

09.15 Vad är och varför ska vi arbeta brottsförebyggande?

10.00 Vad kostar brott? Är det kostnadseffektivt att förebygga brott?
Hur ser det ut i länets kommuner?

10.40 Paus.

11.00 Hur går vi från ord till handling?

12.00 Lunch.

13.00 Exempel från kommuner där man har nått framgång i det lokala
brottsförebyggande arbetet.

13.45 Hur kunskapsbaserat arbetar vi idag? Vilka kunskapsbehov har vi?

14.30 Paus.

14.45 Hur ser vår organisation ut idag vad gäller det lokala brottsförebyggande
arbetet och hur behöver vi organisera oss för att gå från ord till handling?

15.30 Avslutning av dagen

Målgrupp

Beslutsfattare, ansvarig eller verksam inom det lokala brottsförebyggande arbetet i kommun eller inom Polismyndigheten.

Anmälan

Anmäl dig senast den 20 september via e-post till Izabell.sjoberg@lansstyrelsen.se

Skriv namn, e-post, organisation samt eventuella allergier eller hjälpmedel i anmälan.
Vi förbihåller oss rätten att omfördela platser vid behov. Därav kan vi inte garantera din plats.

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VAR: Träcentrum, Framtidsvägen 1, Nässjö

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri men anmälan är bindande, ej meddelat förhinder eller förhinder senare än tre veckor innan kursstart debiteras med 500 kr (gäller inte sjukdom).

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 sep 2019

Kontakt