24 sep 2019 klocka 09.00 - 15.00

Utbildningsdag om våld mot personer med funktionsned­sättningar

krona

Målgruppen för utbildningen är chefer och personal inom funktionshinderområdet, angränsande hälso- och sjukvård och idéburen sektor.

Hållpunkter

9.00-09.30 Registrering och fika

9.30-10.25 Våld i nära relationer, baskunskap, frågestund

10.25-10.35 Paus i rörelse

10:35-11.45 VIP programmet, Eskilstuna, frågestund

11:45 – 13:00 Lunch på egen hand

13.00-13.45 Nätkoll

13.45-14.15 Eftermiddagsfika

14.15-15.00 Presentation av Bildsamt, frågestund

15.00 Avslutning

Mer om utbildningsdagen

Karin Torgny, journalist, kulturvetare, har bland annat arbetat som utredare i frågor om våld och funktionsnedsättning, senast för Riksförbundet Attention och DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Linda Winter Vikström - beteendevetare, utvecklare för VIP samt certifierad VIP gruppledare och utbildare.

Sofia Bauman - arbetshandledare, certifierad VIP gruppledare och utbildare.

Deltagare med egen erfarenhet av funktionsvariation och av VIP programmet.

Nätkoll: En undersökning av Statens medieråd visar att barn och unga med Neuropsykiatriska funktions variationer (NPF) oftare är längre tid på nätet, utsätts i högre grad av nätmobbning och oönskade sexuella kontakter på nätet. De har fler konflikter om nätet med sina föräldrar som också oroar sig mer och som efterfrågar mer information och vägledning när det gäller barnens nätanvändning än andra föräldrar. Det har sammanställts två utbildningsmaterial, ett för föräldrar till barn med NPF och ett läromedel för skolan i form av ett webbverktyg för elever och en lärarhandledning för att jobba med denna problematik. Därefter har utbildningar och presentationer av materialet genomförts genom förbundet Attention.

Syftet med Bildsamt är att göra det möjligt för personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld. Det finns ett utbildningsmaterial framtaget för att den våldsutsatta ska få hjälp att tala om våldet.

V.I.P.-programmet utgörs av en strukturerad, pedagogisk gruppledarutbildning vars syfte är att förebygga våld i nära relationer för personer med intellektuella/psykiska funktionsvariationer.

Genom att bli medveten om sina känslor, träna på att sätta gränser och lära sig om våldets olika uttryck kan det bli lättare att göra bra val i olika situationer. Att dela sina åsikter och erfarenheter i grupp sätter igång processer som kan leda till en förändring och öka självkänslan hos deltagarna. Deltagarna får på olika sätt öva på att ha huvudrollen i sitt eget liv.

VAR: Elite Stora hotellet, Jönköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Länsstyrelsen bjuder på för- och eftermiddagsfika, lunch på egen hand.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt