15 aug 2019 klocka 08.30 - 12.00

Föreläsning om Mentorer i våldsprevention (MVP)

Tillsammans

För ett tryggare Jönköpings län - tillsammans tar vi nästa steg. En föreläsning om hur din verksamhet arbeta med våldsprevention.

Förlängd anmälningstid till och med den 6 augusti

Målgrupp

Utbildningsdagen riktar sig dels till dig som arbetar med och möter gymnasie- och högstadieungdomar, så som skol- och fritidspersonal och elevhälsa. Föreläsningen är också till för dig som är rektor och annan personal på strategisk eller ledningsnivå inom högstadieskolan.

Tid och plats

Elite Stora Hotellet i Jönköping, 15 augusti 2019, kl. 08:30 – 12:00
Fika och registrering från kl. 08.30. Konferensen börjar 09.00 och avslutas kl.12.00 med lunch.

Välkommen till en inspirationsföreläsning om Mentorer i våldsprevention (MVP).

MVP är ett utbildningsprogram för att förebygga genusrelaterat våld och mobbing. Programmet vill öka medvetenheten om våld, utmana stereotypa maskulinitetsnormer och uppmanar unga att agera som förebilder i sin vardag. Det är inte till för att lösa akuta problemsituationer, utan handlar om att göra breda och tidiga insatser för att förebygga våld och kränkningar. MVP kan ses som en del av skolans värdegrundsarbete.

Program

Organisationen MÄN är inbjudna till utbildningsdagen för att presentera MVP närmare. De kommer också att prata om implementeringsprocessen och hur den kan se ut. Kvinno- och tjejjouren i Jönköping delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper om kvinnorörelsens roll i det våldsförebyggande arbetet. Under dagen presenteras också exempel och erfarenheter från lokalt förankringsarbete.

VAR: Elite Stora Hotellet i Jönköping

KOSTNAD: Utbildningsdagen är kostnadsfri. Utebliven närvaro kan komma att debiteras.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 aug 2019

Anmäl dig

Kontakt