19 mar 2019 klocka 13.00 - 16.00

Diken och dränering

Dike i dimma

Välkomna på en kurs om fungerande diken och dränering på vår jordbruksmark, ett måste för att behålla en resurseffektiv
jordbruksproduktion.

Fungerande diken och dränering är en förutsättning för framtidens livsmedelsförsörjning. Klimatförändringarna kommer att innebära att vi får vissa år med torka och vissa år med mer nederbörd. Om vi vill ha kvar en resurseffektiv jordbruksproduktion kommer det att krävas fungerande diken och dränering på vår jordbruksmark. Detta är ett kurstillfälle för dig som vill lära dig mer om detta ämne!

Tisdagen den 19 mars klockan 13–16 kommer Anuschka Heeb från Lovang Lantbrukskonsult och Växt o Vatten till hotell Högland i Nässjö för att föreläsa. Hon kommer att gå igenom det mesta vi behöver veta om tillstånd, planering och genomförande. Leif Thörne från Länsstyrelsen medverkar också. Han kan redogöra för
vilken information som finns att tillgå om länets markavvattningsföretag.

Anmäl dig senast den 17 mars. Anmälan görs via e-post till kursanmalan.jonkoping@lansstyrelsen.se eller på telefon till Pernilla Ardholt, 072-245 27 64 eller till Anna Engstedt, 070-662 80 51. Det går bra att lämna meddelande eller skicka sms ifall du inte når oss. Ange alltid namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress vid anmälan. Vi försöker skicka ut deltagarlista någon dag innan kursen för att det ska finnas möjlighet till samåkning.

Fika serveras.

Välkommen!

VAR: Hotell Högland i Nässjö

KOSTNAD: Utan kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 mar 2019

Kontakt