25 apr 2019 klocka 09.30 - 16.00

Heldagsföreläsning om spelproblem

Fotograf: Camilla Zilo, hjärta, stenhjärta,symbol

Den 25 april är du välkommen till en heldagsföreläsning om förebyggande insatser, tidig upptäckt och akuta insatser vid problem med spel om pengar.

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar avseende spelmissbruk, med tillägg i socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Utbildningen är kostnadsfri, för- och eftermiddagsfika ingår!

Denna heldagsföreläsning ger information och tar upp följande frågor:

  • Vad innebär problem med spel om pengar?
  • Hur vanligt är det i samhället och i olika verksamheter?
  • Hur kan vi arbeta förebyggande och på vilket sätt?
  • Hur kan problemspelande vidmakthållas utifrån biologiskt och psykologiskt perspektiv och vad resulterar det i för sociala konsekvenser?
  • Hur upptäcker vi problemspelande och bemöter spelare?
  • Vilka rådgivande, psykopedagogiska och akuta insatser är effektiva vid spelproblem?
  • Vad är likheterna och skillnaderna mellan Hasardspel-syndrom och andra missbruk och beroenden? Vilka andra samsjukliga tillstånd är vanliga?
  • Hur fungerar behandling? Vilka andra insatser kan behövas?

Föreläsare

Viktor Månsson, Leg. Psykolog vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet. Viktor forskar kring metoder för att upptäcka och behandla spelproblem och spelberoende.

Målgrupp

Personal inom kommunal- och regionsdriven verksamhet som möter personer med spelberoendeproblematik eller som riskerar att få spelproblem. Heldagsföreläsningen är även till för de som arbetar förebyggande och önskar öka sina kunskaper om spelproblematik.

Meddela ev. specialkost i anmälan. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Deltagare som avanmäler sig efter sista anmälningsdag debiteras med 500 kronor.

VAR: Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 apr 2019

Anmäl dig

Kontakt