27 mar 2019 klocka 09.30 - 15.00

Klimat, biodrivmedel och innovationer i de gröna näringarna

Hur ställer vi om de gröna näringarna till mer biodrivmedel, vilka insatser krävs för att minska utsläppen? Målet med seminariet är att få en klarhet i situationen nu och diskutera vad som behöver göras för att lantbrukare och näringen skall kunna ställa om till fossilfritt och vad som går att göra idag och i framtiden.

Program

Seminariet är kostnadsfritt. Fika och lunch ingår!

09:30 Kaffe

10:00 Introduktion, vad sker i Jönköpings län?
David Ekbäck, LRF Jönköping
Jesper Agrelius, Länsstyrelsen i Jönköpings län

10:30 Traktorer och fossilfritt
Christer Johansson, Teknikrådgivare, Jordbruksverket

11:00 Konkurrenskraft, skatter, utmaningar och klimatmål
Niklas Bergman och Kristian Petersson, LRF Riks

11:30 Innovationernas roll i den fossilfria omställningen av de gröna näringarna
Per Frankelius, Linköpings universitet

12:00 Gemensam lunch

13:00 Utvecklingen på biodrivmedelsmarknaden:
tillgång, efterfrågan och infrastruktur – nu och i framtiden
Fundins Olja

13:30 Energifabriken presenterar sin verksamhet

14:00 Adelövs gårds verksamhet
Mikael Wik, Adelövs gård (vinnare av Klimatrådets klimatpris 2015)

14:30 Paneldiskussion med dagens talare
Moderator David Ekbäck, LRF

15.00 Avslutning med gemensam fika

Anmälan

Du anmäler dig till seminariet på Klimatrådets webbplats.länk till annan webbplats

Om seminariet

Seminariet finansieras av LRF Jönköpings län, Klimatrådet i Jönköpings län och Tillväxtverket (europeiska regionala utvecklingsfonden) genom projektet “Bridging the gap” samt av Jordbruksverket och EU genom projektet ”Pilotprojekt – förnybar energi och innovativa biobaserade råvaror”.

VAR: Träcentrum, Nässjö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 mar 2019

Kontakt