16 maj 2019 klocka 09.00 - 11.00

Webbutbildning GIS-stöd för små avlopp

GIS-stödet är tänkt att fungera som en hjälp för kommunernas handläggare vid prövning av små avlopp. Lär dig mer hur och varför du kan använda stödet i ditt arbete!

GIS-stödet består av kartor som beskriver risk för påverkan från belastning från fosfor, kväve och hälsoskydd från ett tillkommande enskilt avlopp. För alla tre kartorna fosfor, kväve, hälsoskydd finns ett antal bakomliggande kartskikt som kan användas för att tolka utfallet av den sammanvägda riskbedömningen.

Målgrupp

Handläggare på kommun som jobbar med tillsyn av små avlopp och handläggare på Länsstyrelsen som jobbar med tillsynsvägledning av små avlopp.

Upplägg

 • Introduktion
  • Varför ska du använda stödet?
  • Vad finns i stödet?
  • Hur är stödet uppbyggt?
 • Kort paus
 • Exempel: fosfor, kväve och hälsoskydd
 • Tid för frågor

Webbutbildningen erbjuds vid 4 tillfällen:

 • 21 mars: mellan kl 13.30-15.30
 • 10 april: mellan kl 13.00-14.30
 • 16 maj: mellan kl 9.00-10.30
 • 5 juni: mellan kl 9.30-11.00

Utbildningen sker via Skype.

Vi skickar ut en länk till webbutbildningen dagen innan.


Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Webbutbildning

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 maj 2019

Kontakt