27 feb 2019 klocka 09.30 - 16.00

Friluftslivets värden i kommunala planer och program

Välkomna till en spännande dag där du får lära dig mer om och utbyta erfarenheter med andra kring friluftslivets värden i kommunala planer och program.

Att värdera friluftsområden kan vara en hjälp för att stärka friluftslivets intressen och status i samhällsplanering. Det behövs för att säkerställa arealer för friluftslivet, särskilt i förhållande till andra intressen och markanspråk. Genom att göra en kartläggning får kommunerna ett kunskapsunderlag för arealplanering på kommunal (och regional) nivå. Kunskapen kan användas i planeringen för att öka möjligheter till friluftsliv för alla lokalt och regionalt. Naturvårdsverket har tagit fram en metodiklänk till annan webbplats för kartläggningen.

En av åtgärderna (nr 34) i vår regionala Grön handlingsplanlänk till annan webbplats handlar just om detta.

Dagen arrangeras gemensamt av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Program:

09.30 Inledning och fika

Betydelsen av utevistelser
Genom att synliggöra förutsättningar för friluftslivet stödjs människors möjligheter att vistas i naturen, vilket är det övergripande målet med regeringens friluftspolitik. Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten.

Synliggöra friluftslivets värden
Värderingen av områden utifrån möjligheter att utöva friluftsliv kan stärka friluftslivets intressen och status i förhållande till andra intressen och markanspråk?
Erfarenheter från pilotkommunerna.

Metod för kartläggning av friluftsområden
Kartläggningen av områden för friluftsliv, ett av flera underlag för kommunernas arbete med planer och program. Naturvårdsverket.

Kommunala friluftsplaner
Om en kommun har eller ska göra en friluftslivsplan är det naturligt att kartläggningen ingår i den. Naturvårdsverket.

Hur går man tillväga?
Exempel på hur pilotkommunerna arbetat med metoden.

Diskussion och verkstad.

Målgrupp
Kommuner som är intresserade av att komma igång med att göra en kartläggning av friluftsområden och/eller en kommunal friluftsplan.

15.45 Avslut av dagen

VAR: Elite Park Hotel & Växjö Konserthus, Växjö

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 feb 2019

Kontakt