09- 10 apr 2019 klocka 09.30 - 15.00

Konferens om miljöåtgärder vid vattenkraft och dammar

Vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna anordnar en konferens om miljöåtgärder vid vattenkraftverk och dammar den 9 – 10 april i Folkets Hus vid Norra Latin i Stockholm. Ämnet är just nu mer aktuellt än någonsin till följd av den nyligen ändrade lagstiftningen och det arbete som följer därav.

Konferensen kommer att behandla ett brett spektra av frågor kopplade till det stundande arbetet och det kommer liksom tidigare år att finnas utrymme för grupparbeten och diskussioner.

Målgruppen är i första hand personal på länsstyrelserna och Havs- och Vattenmyndigheten men representanter kommer att bjudas in även från andra berörda myndigheter.

Aktuella tider:

Dag 1 9/4: 09:30 - 17:30 Middag klockan 19:00 (OBS! att anmälan till middagen är bindande)

Dag 2 10/4: 08:15 - 15:00

Det finns nu ett fastställt programPDF.

Lokalen hyser 120 personer varför deltagandet från respektive Länsstyrelsen kommer att begränsas till 4 personer.

  • Länsstyrelser som innefattar en Vattenmyndighet får anmäla 1 person extra.
  • Länsstyrelser som innefattar FUG får också anmäla 1 person extra. (Både VM och FUG = 2 personer extra).

OBS! det är fortfarande möjligt att anmäla er för deltagande via Skype. Skicka då ett mail till ann-sofie.weimarsson@lansstyrelsen.se. Inbjudan till Skype kommer via en kalenderbokning på måndag 8/4.

Kontaktperson när det gäller anmälan:

Ann-Sofie Weimarsson
Länsstyrelsen Jönköping
telefon: 010-223 63 66
e-post: ann-sofie.weimarsson@lansstyrelsen.se

VÄLKOMNA!

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 21 mars klockan 23.30.

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Stockholm City Conference Center - Folkets Hus vid Norra Latin

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri. Deltagandet på middagen faktureras respektive organisation

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 mar 2019

Kontakt