19 feb 2019 klocka 17.30 - 19.30

Att kommunicera hälsa och risker kring levnadsvanor

Krona

Workshop: Hur kan det civila samhället vara en förlängd arm till hälsokommunikatörerna genom att kommunicera om hälsa och levnadsvanor såsom ex. rökning?

Idag finns det ett stort antal människor som flytt från sitt hemland. Såväl tiden innan, under och efter flykten påverkar hälsan hos individen och kan öka risken för såväl psykisk ohälsa, substansmissbruk och annan ohälsa eller utsatthet. Under workshopen den 19 februari kommer du få möjlighet att lyssna och ställa frågor till några av de hälsokommunikatörer som arbetar på Region Jönköpings län. Hälsokommunikatörerna har hälso- och sjukvårdsutbildning och tidigare erfarenhet av sjukvården i Sverige. De möter bland annat utrikesfödda personer på asylboenden, hvb - hem, vårdcentraler och inom föreningslivet. Det kommer också finnas möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte om förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Att kommunicera om hälsa och risker kring levnadsvanor

  • Hur kommunicerar hälsokommunikatörerna med målgruppen när det kommer till riskabla levnadsvanor såsom Tobak?
  • Hur är det möjligt att sprida kunskap om ANDTS och dess effekter på hälsa och välbefinnande?
  • Hur tar en upp frågor om hälsa och levnadsvanor på ett naturligt sätt?
  • När och vart ska en hänvisa vidare?

Målgruppen för workshopen är personer som arbetar med asylsökande och/eller nyanlända, ideellt eller i sin profession.

Workshopen anordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Region Jönköpings län

VAR: Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Vi bjuder på fika under workshopen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 feb 2019

Anmäl dig

Kontakt