06 feb 2019 klocka 08.30 - 12.00

Skogens klimatnyttor

Skogen har en viktig roll i omställningen mot ett plusenergi län. Klimatrådet arrangerar i samarbete med aktörer i länet ett seminarium om skogens nyttor.

Syftet med seminariet är att öka kunskaperna om långsiktiga och hållbara metoder för skogen och skogens inverkan på växthusgasutsläpp. Skogen har många värden så som kulturella, biologiska och ekonomiska, men skogen ger oss även möjlighet till rekreation och energi. Varmt välkommen för att lära dig mer om skogens roll och nytta för klimatet!

Anmälan och program

Du anmäler dig till seminariet på Klimatrådets webbplats, här hittar du även fullständigt program och talarlista för seminariet.

Program och anmälan på Klimatrådets webbplatslänk till annan webbplats

Arrangörer

Skog- och klimatseminariet arrangeras av Klimatrådets två fokusgrupper Förnybar energi, jord- och skogsbruk samt Anpassning till klimatförändringar, samt i samarbete med Skogsstyrelsen, LRF, Naturskyddsföreningen, Träcentrum och Södra.

VAR: Träcentrum i Nässjö, Framtidsvägen 1

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 jan 2019

Kontakt