06- 07 mar 2019 klocka 09.30 - 15.30

Förvaltningslagen och dataskydds‑­förordningen för alkohol- och tobakshandläggare

Krona

Målet med dagarna är att ni ska få en fördjupad förståelse för den nya förvalt­nings­lagen och en övergripande bild av hur den nya dataskyddsförordningen på­verkar och ska tillämpas i handläggningen av ärenden för alkohol- och tobakstill­stånd.

Den nya förvaltningslagen ställer krav på ökad effektivitet i myndigheters hand­läggning av ärenden bland annat genom större krav på motivering av beslut och dokumentation. Även den nya dataskyddsförordningen GDPR påverkar och ska tillämpas i ärendehandläggningen. Länsstyrelserna i Jönköping, Halland och Blekinge bjuder därför in till två utbildningsdagar kring detta.

Datum för utbildningsdagarna
6 mars kl. 9.30-16.00 (fika serveras från 9.00-9.30).

7 mars kl. 9.00-15.30.

Plats
Scandic Värnamo, Storgatsbacken 20, 331 30 Värnamo.

Anmälan
Dagarna riktar sig till dig som arbetar som alkohol- och tobakshandläggare inom kommunen men även chefer är välkomna.

Boende
Det finns ett visst antal rum reserverade på Hotell Scandic Värnamo. Bokning görs via telefon 0370-65 66 00, uppge att ni ska på länsstyrelsens konferens 6-7 mars 2019. Deltagarna står för hotellkostnaden.

Program
Kursen varvar teori med praktiska övningar. Under dag ett ligger fokus på den nya förvaltningslagen med inslag av hur den nya dataskyddsförordningen påverkar hand­läggningen av tillståndsärenden enligt alkohol- och tobakslagen. Dag två kommer in­riktningen att vara genomgång av beslutsunderlag och beslutsmotivering och praktiska övningar i att ta fram en välgrundad beslutsmotivering.

Ta del av hela programmetWord

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 11 februari klockan 22.30.

VAR: Scandic Värnamo, Storgatsbacken 20, 331 30 Värnamo.

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Deltagare står för eventuellt hotellrum.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 feb 2019

Kontakt