15 jan 2019 klocka 08.30 - 12.00

Workshop för ny klimat-och energistrategi

Välkommen till en workshop där vi gemensamt skapar Jönköpings läns framtid! En ny klimat- och energistrategi för länet ska tas fram. Mycket har hänt inom området sedan den senaste strategin togs fram. Var med och påverka hur du vill att Jönköpings län ska se ut 2050 och hur tar vi oss dit?

Program


8.30-9.00 Fika


9.00-9.30 Introduktion


9.30-12.00 Workshop i mindre grupper


12.00 Lunch

Målgrupp

Du som arbetar med hållbarhet, klimat, energi, klimatanpassning, miljö och planer.

VAR: Stora hotellet, Jönköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 jan 2019

Kontakt