15 jan 2019 klocka 18.00 - 21.00

Klimatanpassning -Kurs om bevattningsdammar

Damm

En kurskväll för dig som vill veta mer om framtidens klimat generellt och om att anlägga bevattningsdammar specifikt.

Efter den extremt torra sommaren känns det angeläget att fundera över hur lantbruket ska anpassas till framtidens klimat. Vilka väderväxlingar kan vi förvänta oss i framtiden och hur ska vi rusta oss? Detta är den första träffen i en kursserie på temat klimatanpassning.

Jörgen Olofsson, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen redogör för vad vi kan förvänta oss av framtidens klimat. Hur mycket varmare blir det? Blir det blötare eller torrare? Kommer det att storma mer? Vilka är länets riskområden?

Frans Johnsson, Jordbruksverket föreläser om bevattningsbehov, strategier i olika grödor, olika typer av bevattningsmaskiner, bevattningsdammar och system som anlagts på Öland. Frans har ett förflutet som rådgivare på Hushållningssällskapet där han arbetat med dessa frågor.

Anmäl dig senast den 12 januari till kursanmalan.jonkoping@lansstyrelsen.se eller ring alternativt sms:a Anna Engstedt, telefon 070-662 80 51 (lämna gärna meddelande).

Fika serveras.

Välkommen! 

Greppa Näringen

VAR: Norra Sandsjö bygdegård

KOSTNAD: Utan kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 jan 2019

Kontakt