05 dec 2018 klocka 11.30 - 16.00

Branschdialog  om livsmedelsupphandling

Nyskördade rödbetor

Välkommen till en eftermiddag full av inspirerande dialog! Vi diskuterar utmaningar och möjligheter med att använda upphandling som strategiskt verktyg och dialog som nyckeln till utvecklande affärer på regional och lokal nivå.

Branschdialogerna syftar till att samla målgrupper inom hela livsmedels- kedjan kring aktuella teman som utgör speciella utmaningar för livsmedel- supphandling.  En mötesplats där alla aktörer tillsammans bidrar till positiv förändring på vägen mot sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.
Branschdialogen anordnas av Upphandlingsmyndigheten i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköping, Grönt-Kluster Jönköpings län och LRF.


Program

 • 11.30   Gemensam lunch            
 • Del 1:  Öka samsyn om problemformuleringen och inspirera till förändring
 • 12.30   Landshövding Helena Jonsson hälsar välkommen
 • 12.35   Intro UHM: Vad ska branschdialogerna göra för nytta?
 • 12.45   Inspiratör Värnamo Kommun: Hur kan en kommun skapa bästa förutsättningarna för att upphandla regional och lokal mat
 • 13.15   Inspiratör Menigo Foodservice: Avtal som ett verktyg för regionala och lokal producenter som leverantörer
 • 13.45   Fikapaus
 • Del 2:   Hur blir vi förändringsagenter?
 • 14.15   Gruppdiskussioner utifrån dagens tema
 • 15.30-  Genomgång och sammanställning av
 • 16.30    slutsatser och vägen framåt

Mer information och anmälan på upphandlingsmyndigheten.selänk till annan webbplats

VAR: Vandalorum,Skulpturvägen 2,Värnamo

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 dec 2018

Kontakt