26 nov 2018 klocka 09.00 - 15.00

Våtmarker skapar långsiktig stabilitet och mervärde

Vi går igenom hur våtmarker kan skapa långsiktig ekonomisk stabilitet genom att skydda marker från torka och översvämning och samtidigt skapa goda förutsättningar för rekreation, biologisk mångfald och näringsupptag. Dagen är en kombination av föredrag, diskussioner och fältbesök vid en våtmark.

Upplägget för dagen är en kombination av föredrag, diskussioner och fältbesök vid en våtmark. Vid ankomst serveras fralla och kaffe och senare även lunch. Varmt välkomna!

MÅLGRUPP
Markägare och våtmarksintresserade.

PROGRAM

09:00 - 09:30 - Ankomst och fika

09:30 - 09:35 - Introduktion (Hannes Byström Mollstedt)

09:35 - 10:00 - Våtmarker mot torka och översvämning (Hannes Byström Mollstedt)

10:00 - 10:20 - Minskad översvämningsrisk med våtmarker på Häckenstad Gård (Fredrik Andersson)

10:20 - 10:45 - Våtmarkshandläggning och ekonomiskt stöd (Leif Thörne)

10:45 - 11:00 - Från ansökan till våtmark med handläggare och markägare (Leif Thörne och Karl-Erik Almén)

11:00 - 11:15 - Olika våtmarksbidrag (Matti Ermold)

11:15 - 12:15 - Utformning och anläggning av våtmarker (Morgan Johansson)

12:15 - 13:15 Lunch

13:15 - 15:00 - Fältbesök till Lövhults våtmark (Karl-Erik Almén)

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Träcentrum, Framtidsvägen 1, 571 35 Nässjö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 nov 2018

Kontakt