14 dec 2018 klocka 09.00 - 15.00

Utbildning: Utsatta EU/EES-medborgare

Man i tunnel

Välkommen till en dag om om utsatta EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt. Dagen innehåller information kopplat till den nationella lägesbild, lagstiftning, forskning, kulturhistoria och pågående verksamheter i regionen. Vi får även ta del av en personlig resa.

 

Målgrupp

  • Politiker och tjänstemän inom kommun och region som i sitt arbete kommer i kontakt med utsatta EU/EES-medborgare så som personal inom teknisk förvaltning, socialtjänst, vårdcentraler, akutmottagning, polis etc.

  • Representanter från civilsamhället och frivilligarbetare inom olika organisationer som möter denna målgrupp.

Tid och plats

Fredagen den 14 december klockan 9.00 – 15.00 på Stora Hotellet i Jönköping.

Program och anmälan

Program och anmälan

Inledning (Länsstyrelsen)

Nationell lägesbild och aktuell lagstiftning Claes Ling-Vannerus Länsstyrelsen i Stockholm

Romernas historia av utanförskap och förtryck och deras möjligheter i ett modernt samhälle i Europa. Jörgen Ljung, Arbetande styrelseordförande med tillfälligt huvudansvar för verksamheten Hjärta till Hjärta)


Utsatta EU-medborgares syn på sin vardag och hälsa Universitetslektor, Jönköping University, Avdelningen för rehabilitering, Hälsohögskolan

Sjukvårdsarbete för utsatta EU-medborgare i Jönköping. Jakob to Baben specialistläkare på Onkologkliniken på Ryhov.

Hur man jobbar i Jönköpings Kommun? Bengt-Åke Torkelsson och Ligia P Englöf, Jönköpings kommun


"Ingenting är omöjligt" - en personlig berättelse från utsatthet till anställning. Svetlana Borisova, Kock på Växjö Diakonicentrum

Digniti Omnia Sandra Håkansson Växjö Diakonicentrum

Sista anmälningsdag 7 december.

OBS! Deltagarantalet är begränsat till 100. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna vid behov.

Övrigt

Utbildningsdagen sker i samarbete med Kyrkhjälpen Södra Vätterbygden.

Varmt välkommen!

VAR: Elite Stora Hotellet, Jönköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Fika och lunch ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 dec 2018

Kontakt