18 okt 2018 klocka 13.00 - 16.30

Innovativ samhällsplanering för hållbar markanvändning

Foto: Camilla Zilo, jordbruk, åker

Välkommen på seminarium om Innovativ samhällsplanering för hållbar markanvändning

Exploatering av jordbruksmark till följd av växande städer är en alltmer aktuell fråga ur både lokalt, nationellt och globalt perspektiv. I planeringen av dagens och framtidens samhällen behöver olika intressen ofta vägas mot varandra, som till exempel ett ökat bostadsbyggande till följd av bostadsbrist och bevarande av jordbruksmark för att säkra livsmedelsproduktionen. Mål för bostadsförsörjning och livsmedelsförsörjning står ofta i konflikt med varandra vilket skapar utmaningar för en hållbar samhällsutveckling. Kan vi hitta nya innovativa sätt att planera framtidens samhällen så att vi får ett väl fungerande samspel mellan städer och landsbygder och en hållbar markanvändning? Hur kan jordbruksmarkens värden användas som resurs för hållbar utveckling och förnyelse?

Välkomna till ett seminarium där vi tar oss an dessa frågeställningar tillsammans med aktörer med insikt i innovativ samhällsplanering och hållbar markanvändning!

Anmälan skickas till jonna.rickardsson@ju.se senast den 14 oktober. Antalet platser är begränsat så anmäl dig gärna i tid!

  • 13:00 – 13:30 Jordbruksmarkens värden - John Andersson, Jordbruksverket
  • 13:30 – 14:00 Hålla liv i stadsnära jordbruk - Anders Wästfelt, Stockholm Universitet
  • 14:00 – 14:30 Innovativa samhällsbyggnadsprocesser som skapar delaktighet och engagemang – Thomas Kruth, Processledare Samhällsbyggnad
  • 14:30 – 15:00 Kaffe
  • 15:00 – 15:30 Jordbruksmarkens framtid? – Ett regionalt perspektiv - Linda Hassel, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  • 15.30 – 16.30 Paneldiskussion med fokus på de utmaningar vi står inför i Jönköpings län. Deltar gör bland andra Rune Backlund, Regionråd, Katarina Bröms, Stadsbyggnadsdirektör i Jönköping kommun, och David Ekbäck från Lantbrukarnas Riksförbund.

VAR: Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping. Entréplan sal: Hb116

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 okt 2018

Kontakt