14 nov 2018 klocka 09.30 - 15.00

Människohandel med barn

Man i tunnel

Utöka dina kunskaper om människohandel med barn genom att delta på detta seminarium. Seminariet knyter an till rapporten ”De kan alltid hitta mig” och fokuserar på hur vi identifierar barn utsatta för exploatering/ människohandel samt hur vi på bästa sätt organiserar vår samverkan. En dag med kunskapspåfyllning, diskussioner och erfarenhetsutbyte för att vidareutveckla ett gemensamt arbete framåt!

Målgrupp

Tjänstepersoner och politiker inom kommun, region, stat som i sitt arbete kommer i kontakt med barn eller frågor som berör barns rättigheter, så som polis, skolpersonal, elevhälsa, socialtjänst, ungdomsmottagningar, HVB-hem, fältarbetare etc. Inbjudna är även privata sektorn, civilsamhället och näringslivets olika delar som frivilliga och hotellpersonal.

Tid och plats

Onsdagen den 14 november klockan 9.30 – 15.00 på kulturhuset Pigalle i Nässjö. Fika och registrering från kl. 09.30. Konferensen börjar 10.00.

Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna vid behov.

Ta del av rapporten De kan alltid hitta mig, identifiering av barn utsatta för exploatering/människohandel, samt organisering av samverkan i frågan.länk till annan webbplats

Program

09.30 Kaffe och registrering

10.00 Inledning, Länsstyrelsen i Jönköpings län

10.15 Introduktion – vad är människohandel?

10.45 Presentation av rapporten ”De kan alltid hitta mig”, Maria von Bredow, Jämställdhetsmyndigheten Identifiering av barn utsatta för exploatering/ människohandel, Jämställdhetsmyndigheten.

11.45 Lunch

12.45 Hur ser samverkan ut mellan socialtjänst, regionkoordinatorer och Polis?

13.45 Grupparbete.

14.45 Avslutande diskussioner och nästa steg framåt

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Kulturhuset Pigalle, Nässjö

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 nov 2018

Kontakt