06 dec 2018 klocka 09.00 - 16.00

Inspirationsdag

En inspirationsdag för dig som arbetar med eller är engagerad i frågor kopplat till brottsförebyggande arbete, föräldraskapsstöd och ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel). Bland annat berättar Norrtälje kommun - årets förebyggande kommun 2017, om ett framgångsrikt förebyggande trygghetsarbete med resultat. Genom dagen vill vi inspirera, uppmuntra och öka kunskapen, för att tillsammans skapa ett lokalt och regionalt förebyggande arbete som gör skillnad!

 

Tid och plats
Torsdagen den 6 december

09.00-16.00 (Fika från 08.30) på Stora hotellet i Jönköping

Dagen är kostnadsfri, fika och lunch ingår

Målgrupp
Politiker och tjänstemän inom kommun och region samt polis och det civila samhället som arbetar eller är engagerade i frågor som rör förebyggande arbete.

Arrangörer
Insikt/Utsikt

Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, Polisen, Länets kommuner samt civila samhället i samverkan  

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 november klockan 23.30.

VAR: Elite Stora hotellet, Jönköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Fika och lunch ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 nov 2018

Kontakt