14 nov 2018 klocka 17.30 - 19.30

Workshop: Trauma

Ledare: Johan Ragnarsson, Psykolog, Statens institutionsstyrelse

Under seminariet ges en introduktion till aktuell forskning om hur trauman under uppväxten skapar komplex traumatisering hos unga. Även vilka effekter detta kan ge på ungas beteenden och känslomässiga liv och hur du som yrkesverksam eller ideellt engagerad kan möta dessa unga. Det kommer även att finnas utrymme för frågor och diskussioner.

Vi bjuder på fika.

VAR: Qulturum, Hus 4B Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 nov 2018

Kontakt