11 dec 2018 klocka 09.30 - 16.00

Välkommen till en dag om spel om pengar

Den 11 december får du som arbetar med förebyggande arbete, tidiga insatser samt vård och behandling chans att lära dig mer om spel om pengar och spelproblem. Några av föreläsarna är Anne H Bergman från Karolinska institutet och Anders Håkansson som är läkare vid Beroendecentrum i Malmö.

Cirka två procent av den vuxna befolkningen har spelproblem. För cirka 31 000 personer är problemen så allvarliga att det kan röra sig om ett beroende. Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting är ålagda att förebygga och ge stöd till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Nu har snart ett år gått, och i januari 2019 träder ytterligare ny lagstiftning i kraft.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som arbetar förebyggande, med tidiga insatser eller vård och behandling. Du kan därmed arbeta inom kommunal, privat eller idéburen verksamhet såväl som inom landsting och region.

Program

09:00 Fika och registrering

09:30 Välkommen! Ingrid Burman, Landshövding, Kronobergs län

09:45 Ett brukarperspektiv, Magnus Olausson och Madelene Tygel, Spelberoendes riksförbund

10:15 Kunskap, stöd, lagstiftning och utveckling, Jessika Spångberg, Folkhälsomyndigheten

11:00 Forskningsläge, behandling och goda exempel, Anders Håkansson, Lunds universitet /Beroendecentrum Malmö

12:00 Lunch

Spår 1
Förebyggande insatser

13:00 Att förebygga spel om pengar, Jessika Spångberg, Folkhälsomyndigheten

14:00 Fika

14:30 Föräldraskapsstöd om barn och ungas användning av digitala medier, Anna Ståhl, Länsstyrelsen i Kronoberg och Emma Johansson, Region Kronoberg

15:00 Spelförebyggande insatser för arbetslivet, Jessica Rosengren, ALNA

15.45 Avslutning

Spår 2
Tidiga insatser och behandling

13:00 Tidiga insatser och behandling, Anne H Berman, Karolinska institutet och Viktor Månsson, Karolinska institutet

14:00 Fika

14:30 Introduktion av webbutbildning, Anne H Berman, Karolinska institutet

15.00 Implementering av metoder för att upptäcka spelproblem bland vuxna och unga, Mats Anderberg, Linnéuniversitetet

15.45 Avslutning

VAR: Konserthuset, Västra Esplanaden 10-14 i Växjö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 nov 2018

Kontakt