10 dec 2018 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning och workshop om arbetsgivaransvar vid diskriminering

Rullstol

Välkommen till utbildning och workshop om inkludering, makt, diskriminering, jämställdhet, mångfald och bemötande, med särskilt fokus på diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning och bristande tillgänglighet. 

Den 13 april höll Frida Ohlsson Sandahl och Lisa Andersson Tengnér en utbildning och workshop kring dirkimineringslagen med koppling till #metoo. Den 10 december kommer föreläsarna tillbaka med ett liknande upplägg, men denna gång med fokus på diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning och bristande tillgänglighet.

Målgruppen är chefer, ledare, HR-personal och strateger. Detta tillfälle är i första hand till för personer som inte deltog vid vårens utbildning. 

Samtliga deltagare får ett exemplar av boken Diskrimineringslagen - handbok för chefer. Boken innehåller definitioner, krav på arbetsgivare, checklistor för aktiva åtgärder och metoder att använda på den egna arbetsplatsen. Boken ger möjlighet för chefen att ta med sig lärdomar från dagen, inklusive konkreta diskussionsövningar, för att kunna jobba vidare på hemmaplan.

Program 

Kl 9.00 - 12.00 (Fika 10.15) Kunskap & grunder

Landshövding Helena Jonsson inleder dagen.

  • Bakgrund: Mänskliga Rättigheter och dagens skydd mot diskriminering i Sverige
  • Hur ser skyddet i diskrimineringslagen ut idag, vem och vad omfattas?
  • Vilka är kraven på arbetsgivare, och vad är syftet med lagen?
  • Hållbart arbete för en inkluderande arbetsplats.
  • Normkritik & reflektion

 

Kl 12.00 - 13.00 Lunch

 

Kl 13.00 – 16.00 (Fika 14.15) Process och fördjupning

  • Makt i möten: positionering, härskartekniker och sexuella trakasserier
  • Arbete runt förberedda ”case” utifrån kursmaterialet: Hur skulle du göra i denna situation?

VAR: Stora hotellet, Jönköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 nov 2018

Kontakt