04 okt 2018 klocka 10.00 - 16.00

Hamla träd – en kursdag i fält

Kom och lär dig hamla träd!

Hamling av lövträd är ett uråldrigt sätt att skaffa vinterfoder till kreaturen. De hamlade träden är dessutom ett biologiskt kulturarv och en livsmiljö för mossor, lavar, insekter och fåglar.

Undervisningen hålls av Jonatan Persson, som kommer att lära oss om vilka träd i odlingslandskapet som lämpar sig för hamling och hur beskärningen utförs. Kursen äger rum torsdagen 4 oktober klockan 10-16 i Lilla Gavlö, Dannäs. Anmäl dig senast den 27 september via e-post via kursanmalan.jonkoping@lansstyrelsen.se eller ring alternativt sms:a Jenny Knutsson, telefon 070-582 86 72 (lämna gärna meddelande).

Kursen är i fält så klä dig varmt och ta med mat för dagen.

Välkommen!

VAR: Lilla Gavlö,Dannäs

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 sep 2018

Kontakt