18 sep 2018 klocka 09.00 - 15.00

Vatten i landskap och tätort

Vattnets väg genom landskapet och tätort kan hanteras så att samhällen till stor del skyddas från både översvämning och torka. Regeringen har en stor våtmarkssatsning just nu, och att använda våtmarker i ett klimatanpassningssyfte ger oss en så kallas ekosystembaserad klimatanpassning, vilket ofta är bättre än artificiella, tekniska lösningar. Ibland krävs en kombination av båda dessa för bästa effekt.

Program

Pass 1 Kl. 09.00 – 11.20: Vatten i landskapet, tema våtmarker

Jordbruksverket– Tomas Johansson, för mycket och för lite vatten i landskapet är problem vi behöver hantera. Hur gör vi det?

Sveaskog– Berättar om projektet med buffertzoner utmed Nissan i Jönköpings län samt hur de arbetar med våtmarker i anpassningssyfte.

Länsstyrelsen i Jönköpings län berättar om pågående projekt

Lantbrukaren Fredrik Andersson, Häckenstorps gård, Västerviks kommun.

Gun Lindberg, Västerviks kommuns klimatstrateg,  berättar om den multidamm de har på gång i Gamleby tätort som en del i klimatanpassningsarbetet med vattenbesparande åtgärder.

Pass 2 Kl. 11.20 – 12.00: Vatten i tätort

Goda exempel från kommuner:

Skyfallsväg i Karlstad (på länk)

Henrik Larsson, Skyddsbarriärer och rekreation - en lyckad kombination, Halmstad kommun

Lunch Kl. 12.00 -13.00


13.00-14.30: Vatten i tätort, fortsättning av Pass 2

Visual Water presentation och användartester i ett pågående forskningsprojekt. En visuell digital plattform om dagvatten. Anna Bohman, Erik Glaas och Martin Karlsson, Linköpings Universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning.

14.30: Kort sammanfattning av dagen, avslutning och fika

Anmälan

Du anmäler dig till seminariet på Klimatrådets webbplats.

Läs mer och anmäl dig till seminarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Seminariet är en del av Klimatveckan 2018.

Se hela Klimatveckans program på Klimatveckans webbplatslänk till annan webbplats

Arrangör

Klimatrådets fokusgrupp för Klimatanpassning

Målgrupp

Planerare, teknisk förvaltning, miljöförvaltning, klimatanpassningssamordnare

VAR: Jönköping university

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt