19 nov 2018 klocka 08.30 - 16.00

För ett tryggare Jönköpings län - Tillsammans

Tryggare Jönköping vi ses på Spira 19 nov

Välkommen till en konferens om våldsförebyggande arbete för barn och unga. För alla er som dagligen möter eller arbetar med frågor som rör barn och unga inom skola, kultur & fritid, myndigheter, socialtjänst, idrottsrörelsen, ideella organisationer med flera.

Tid: Måndag 19 november 8.30-16.00

Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping

Vårt övergripande syfte är att sprida kunskap, etablera och stärka samverkan i det universella våldsförebyggande arbetet* i Jönköpings län. Vi vill i första hand visa på behovet av att bygga upp ett verksamt våldsförebyggande arbete samt betydelsen av att arbeta specifikt med unga pojkar och män. Under konferensen kommer vi att inspirera och visa på olika användbara metoder regionalt men även nationellt framgångsrika exempel som till exempel MÄN, Locker Room Talk, Botkyrka kommun.

*insatser som vänder sig till alla i samhället innan problem har uppstått.

Läs mer och ta del av programmetPDF

VAR: Spira, Jönköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Deltagare som avanmäler sig efter sista anmälningsdag debiteras med 600 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 nov 2018

Kontakt