05 sep 2018 klocka 09.00 - 16.00

Informationsträff våtmarkssatsning

Naturum Store Mosse

Den 5 september håller länsstyrelsen en informationsträff om våtmarkssatsning.

Program

  • LONA våtmarkssatsning regional och national - hur har det gått?
  • LOVA – åtgärder mot övergödning
  • Utrivning och omprövning av markavvattningsföretag
  • GIS stöd och andra planeringsunderlag kopplat till våtmarker
  • Ett verktyg för funktionellt vatten
  • Grundvattenbrist en lägesrapport
  • Områden med ytvattenbrist
  • Workshop

Målgrupp:

Kommuner, intresseorganisationer och berörda konsulter.

Detaljerat programPDF

Hitta hit!länk till annan webbplats

VAR: Naturum Store Mosse, 330 33 Hillerstorp

KOSTNAD: Gratis, Länsstyrelsen står för fika och lunch!

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 sep 2018

Kontakt