13 nov 2018 klocka 10.00 - 16.00

Samverkan – för en bättre livsmedelskontroll

Kontroll av livsmedel - ett viktigt gemensamt uppdrag!

Länsstyrelsen i samarbete med Livsmedelsverket bjuder in till ett möte för kommunala beslutsfattare inom livsmedelskontrollen. Kontrollen utförs av kommunerna, länsstyrelserna och Livsmedelsverket enligt den svenska kontrollmodellen. Syftet med mötet är att utveckla och förbättra samsynen och samverkan mellan våra myndigheter genom diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Livsmedelsverket deltar och kommer att berätta om vad som är aktuellt inom livsmedelskontrollen, ”God kontrollsed” samt information om planering och uppföljning för dig som politiker och chef.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Länsstyrelsens sessionssal, Hamngatan 4, Jönköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 nov 2018

Kontakt