20 aug 2018 klocka 08.45 - 16.30

Rätt att veta! Att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter och skyldigheter de har i Sverige.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län vill därför bjuda in till en dag med kunskapshöjande föreläsningar och metoder för att underlätta samtal med unga nyanlända om dessa viktiga frågor med utgångpunkt från sajten Youmo.se.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Det kan vara personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, fritidsledare, familjehem eller liknande.

Program
08.45 Registrering
09.00 Välkomna och presentation av dagen

09.15 Introduktion till vägledningen
"Youmo i praktiken"
Representant från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

09.45 Vad är Youmo.se?
Förra året gjordes en behovsanalys av vad unga nyanlända behöver och på vilket sätt information om hälsa och jämställdhet bör presenteras. Resultat är Youmo.se. I föreläsningen berättar vi om resultaten från behovsanalysen och presenterar sajten.
Representant från UMO – Ungdomsmottagningen på nätet

10.30 Paus

11.00 TMO- Traumamedveten omsorg
Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter traumatiserade barn och unga i vardagen. Föreläsningen ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på den unga som konkreta verktyg för att kunna möta den unga på ett adekvat sätt.
Utbildare från Rädda Barnen

12.00 Lunch

13.00 Hur kan vuxna samtala med unga nyanlända

om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet? (inklusive paus) Sandra Dahlén föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet.


Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet
16.00 Lokalt exempel: området Huskvarna Södra

I arbetet med unga nyanlända har man utgått från vilka behov och intressen som finns hos människor som bor i området Huskvarna Södra. Det har arrangerats aktiviteter på fritidsgården, tjej- och killgrupper där frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet har diskuterats, samt utbildningar om barnkonventionen och jämställdhet. Bahman Pourjanaki kommer att berätta om arbetet utifrån sina egna erfarenheter.


16.30 Avslutning

VAR: Qulturum, sal Originalet. Hus B4, Länssjukhuset Ryhov • Jönköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 aug 2018

Kontakt