19 jun 2018 klocka 08.30 - 16.00

Bostadskonferens

Hur kan kommunerna i Jönköpings län arbeta för en hållbar bostadsförsörjning? Segregation, brist på bostäder och bostadssociala frågor påverkar bostadsmarknaden.  
För att möta dessa utmaningar behövs bland annat dialog, kunskapsutbyte och inspiration, varför du hälsas välkommen till årets bostadskonferens i Jönköpings län.

Målgrupp

Politiker eller tjänstemän som arbetar med plan, bygg, exploatering, etablering, bostadsförsörjning, personal inom socialförvaltning, bostadsbolag, bovärdar och andra som är intresserade av frågorna.

Tid och plats

Stadsdelen Råslätt i Jönköping, biograf Ugglan 19 juni 2018, kl. 08:30 – 16:00

Fika och registrering från kl. 08.30. Konferensen börjar 09.00.

Program

 • Miljonprogrammet - med möjligheter för framtiden - Miljonprogrammet diskuteras mycket idag när samhällsproblem knyts till storstädernas ytterområden. Samtidigt ser vi att miljonprogrammets bostadsområden nu vårdas, rustas upp och byggs om. På flera sätt kan dessa bostadsområden bli en viktig del i att ställa om Sverige till ett långsiktigt hållbart samhälle, Einar Hansson, Arkitekt
 • Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande - Analys över bostadsmarknaden för dem som av olika skäl har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, Länsstyrelsen i Skåne, Elisabeth Weber.
   
 • Segregationens utveckling och effekter - Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Sofia Wixe
 • Presentation av årets bostadsmarknadsanalys för Jönköpings län – Länsstyrelsen
 • Val och möjligheter i människors boende – en intervjustudie i Jönköpings län, Beatrice Ruderfors, Ellen Adolfsson
 • Idéprogram Råslätt -  Idéprogram, historiebeskrivning, entreprenörskap, Råslättanda m.m., Vätterhem & Hyresgästföreningen
 • Rundvandring på Råslätt - Vi gör en rundvandring och stannar på intressanta platser, Vätterhem
   
 • Statliga investeringsstöd för hyresbostäder - Joakim Stjärndahl, Länsstyrelsen
   
 • Underground - fritidsgård i Råslätt i samarbete med Jönköpings kommun. Gården vänder sig till ungdomar från områdets 60 tal etniska och religiösa grupper och har framgångsrikt arbetat med integration, tjejers fritid, nätverksbyggande m.m., Peter Magnusson

Kostnad och deltagande

Utbildningsdagen är kostnadsfri för kommunanställda. Övriga deltar till självkostnadspris, max 200 kr. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag faktureras 500 kronor. Vid eventuellt förhinder får du gärna skicka ersättare.

I priset ingår vegetarisk lunch och för- och eftermiddagsfika.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 2018-06-05. Deltagarantalet är begränsat. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna vid behov.

VAR: Stadsdelen Råslätt i Jönköping, biograf Ugglan

KOSTNAD: Kostnadsfri för kommunanställda. Övriga deltar till självkostnadspris, max 200 kr. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag faktureras 500 kronor. Vid eventuellt förhinder får du gärna skicka ersättare.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 jun 2018

Kontakt