Stöd till åtgärder för att förbättra miljön

Du kan få stöd till investeringar som förbättrar miljön. Det kan till exempel vara att röja en betesmark, anlägga en våtmark för att öka den biologiska mångfalden eller förbättra vattenkvaliteten i sjöar och hav.

Det här kan du få stöd för

  • Du kan få stöd för investering av:
  • Stängsel mot rovdjur
  • Engångsröjning av betesmark
  • Förbättrad vattenkvalitet
  • Anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för biologisk mångfald
  • Anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet
  • Anläggning av tvåstegsdiken
  • Reglerbar dränering
  • Investeringsstöd för förnybar energi
  • Investeringsstöd till biogas

Du som söker stödet ska äga marken eller ha markägarens tillstånd.

Så här ansöker du

Din ansökan behandlas av Länsstyrelsen. När Länsstyrelsen tagit emot ansökan får du en bekräftelse och kan börja med de åtgärder du sökt stöd för. Observera att bekräftelsen inte är ett beslut om stöd.

Ansökningarna bedöms efter regionala prioriteringar och målen med Landsbygdsprogrammet. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Om ditt stöd beviljas ska du ansöka om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst för utbetalning.länk till annan webbplats Det kan ta några månader innan du får pengarna.

Det du har fått investeringsstöd för måste finnas kvar i fem år. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nya ägaren fortsätta enligt samma uppdrag annars kan du bli tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Läs mer om stödet

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vilka regionala prioriteringar som gäller för Jönköping län kan du läsa i den regionala handlingsplanen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping