Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom en rad olika områden.

Vi har kurser och rådgivning inom bland annat:

  • behörighetsutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel,
  • ekologisk produktion,
  • Greppa Näringen,
  • ett rikt odlingslandskap,

Det finns projekt för kompetensutveckling, rådgivning samt information och demonstration inom ekologisk produktion, Greppa Näringen och ett rikt odlingslandskap. Här finns korta beskrivningar på genomförda och pågående projekt. Projekten finansieras av Landsbygdsprogrammet. Europeiska jordbruksfonden finansierar 40,60 % av kostnaderna.

Målet är att underlätta för landsbygdsföretagare att arbeta för miljömålen och en levande landsbygd. Verksamheten består av kurser, enskild rådgivning, fältvandringar, nyhetsbrev, studiecirklar och studieresor mm med olika teman.

I kalendern kan du se vad som är aktuellt just nu.länk till annan webbplats

Stöd från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling

Flera av Länsstyrelsen i Jönköpings läns projekt drivs med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Programmet finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping