Integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker oftast tillsammans med andra aktörer.

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna statens insatser för integration, med särskild hänsyn till barnens bästa. Vårt integrationsarbete utförs främst i samarbete med kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Vi arbetar både nationellt, regionalt och lokalt.

Så här arbetar vi med integration:

  • Hjälper kommuner att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och ensamkommande barn.
  • Stödjer kommuner i samordningen av kommunal verksamhet för nyanlända personer, som till exempel svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering.
  • Fördelar statsbidrag till kommunerna för att underlätta bosättning, skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.
  • Samordnar tidiga insatser för asylsökande personer och fördelar statsbidrag till kommuner och organisationer i civilsamhället.
  • Följer upp regionala och kommunala insatser för nyanlända personer och ensamkommande barn.

Integrationsråd i Jönköpings län

Som ett paraply för integrationsarbetet i länet finns integrationsrådet. Integrationsrådet leds av landshövdingen och i rådet finns kommuner, statliga myndigheter, organisationer och föreningar representerade. Vägledande i arbetet är integrationsstrategin för Jönköpings län. Kopplat till rådet finns sju fokusgrupper, som arbetar med de olika fokusområden som lyfts i strategin.

Integrationsstrategi för Jönköpings länPDF

Aneby kommun

Arbetsförmedlingen

Eksjö kommun

Fastighetsägaren

Gislaveds kommun

Gnosjö kommun

Habo kommun

Jönköping University

Jönköpings kommun

Jönköpings Kristna
samarbetsråd

Jönköpings läns bildningsförbund

Jönköpings Muslimska
råd

LO

Migrationsverket

Mullsjö kommun

Nässjö kommun

Polisen

Region Jönköping

Rädda Barnen

Röda Korset

Smålandsidrotten

Sävsjö kommun

Tranås kommun

Vaggeryds kommun

Vetlanda kommun

Värnamo kommun

Fokusgrupper i rådet

Utbildning

Arbete och
vuxenutbildning

Social
sammanhållning

Ensamkommande barn

Bostäder

Hälsa

Våld i nära
relationer

 

Kontakt