Energieffektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet genom den befintliga miljötillsynen, och det finns även möjlighet att delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering. Fastighetsägare kan ansöka om stöd för energieffektivisering i vissa bostadsområden.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Nedan beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder.

Incitament för energieffektivisering

Har du ett litet eller medelstort företag, och vill veta hur du kan spara energi på ett enkelt sätt? Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver sedan 2016 projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Projektet går ut på att Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor. Från 2018 kan du få hjälp av dem i arbetet med energieffektivisering i ditt företag. Detta sker i samband med den redan befintliga miljötillsynen, och är kostnadsfritt.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Metodstöd

Inom projektet har olika hjälpmedel tagits fram för dig som vill energieffektivisera ditt företag. De kallas metodstöd. Med metodstöden kan du bland annat få hjälp med:

  • hur du arbetar strukturerat med energi i företaget
  • vilka lagar och regler som gäller
  • konkreta förslag på energieffektiva åtgärder
  • hur du räknar på lönsamhet
  • hur du prioriterar dina åtgärder.

Nätverk för energieffektivisering

Vill du delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering? Alla små och medelstora företag med en energiförbrukning på minst 1 GWh per år är välkomna att gå med. I nätverket kan du lära dig mer om energi och hur du kan minska energianvändningen i ditt företag.

Nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Incitament för energieffektivisering

Projektet riktar sig till dig som har små eller medelstora företag som omfattas av miljötillsyn. Stödet innebär att företag, i samband med tillsynsbesök, ska få hjälp och stöttning att energieffektivisera.

Projektet pågår från 2016 till och med 2019. Målet är att 1 500 små och medelstora företag i Sverige systematiskt och strukturerat arbetar med att minska sin energianvändning.

På energibesöket ges information och rådgivning om olika åtgärder, ett verktyg för att jämföra besparingar för olika investeringar, filmer med goda exempel och annat material som kan ge inspiration för hur man kan arbeta systematiskt och strukturerat med energifrågor. Informationen anpassas utifrån företagens behov och intressen.

Under 2018–2019 kommer ca 270 energibesök att genomföras på små och medelstora företag i Jönköpings län.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats om projektet Incitament för energieffektivisering och om satsningen. Här hittar du även metodstöden som tagits fram inom projektet. De går att ladda ner och beställa hem kostnadsfritt.

Projektet finansieras av EU:s nationella regionalfondsprogram.


Energieffektivisering i vissa bostadsområden

Som fastighetsägare kan du söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.

Inspirationsfilmer

Här ser du goda exempel från livsmedelsbranschen, gjuteribranschen, ytbehandlingsbranschen samt en film som visar insatser som kan göras på de flesta företag. Fler filmer hittar du på Energimyndighetens hemsida (se relaterad information)

Kontakt