Vattenvårds- och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Jönköpings län är ett län där flera vattensystem har sin början, så kallat ”käll-län”. Vattensystemen rinner åt flera håll genom våra grannlän och mynnar vid kusten. I samtliga vattensystem i Jönköpings län finns vattenorganisationer (Sveriges vattenorganisationer).

Vattenorganisationerna har olika uppgifter och förutsättningar för att bedriva verksamheten. Länsstyrelsen har kontakt med samtliga.

Sveriges vattenorganisationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Friederike Ermold
Vattenenheten
friederike.ermold@lansstyrelsen.se
Telefon 010-2236201

Måns Lindell
Vattenenheten
mans.lindell@lansstyrelsen.se
Telefon 010-2236408

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

I Jönköpings län finns Jönköpings läns Luftvårdsförbund som bildades 1988. Förbundets medlemmar består av både kommuner, statliga myndigheter och näringslivet. Sekretariatet finns på Länsstyrelsen. Förbundet genomför mätningar av surt nedfall, som orsakas av luftföroreningar, samt samordnar tätortsmätningar i länets kommuner.

Jönköpings läns Luftvårdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt