Djur

Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Det är hos oss du söker tillstånd om du har verksamhet med djur, vill bygga stall eller visa upp djur offentligt. Vi hanterar även anmälningar för uppställningsplatser av bin.

Visa upp djur offentligt

Du som vill visa upp djur offentligt behöver söka tillstånd hos länsstyrelsen. Detta gäller djur som du visar för allmänheten i minst sju dagar per år i en permanent anläggning, som till exempel djurparker, vilthägn, akvarium med mera. Kravet på tillstånd gäller även för djur som används som attraktion eller dekoration i affärer och på restauranger. Läs Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och gör sedan en ansökan hos oss.

Visa upp djur offentligt

Verksamhet med djur

Om du har många djur eller har en yrkesmässig verksamhet med djur, behöver du ha tillstånd från länsstyrelsen. Vilka regler som gäller beror på vilka slags djur du har, hur många de är samt vad du har dem till. Du kanske föder upp hundar, säljer ormar, förvarar katter eller utfordrar hästar? Sök ditt tillstånd via e-tjänst hos oss.

Verksamhet med djur

Djurstallar

Kor, hästar, grisar, får och minkar är exempel på djur som bor i stall. Om du har ett visst antal stalldjur och planerar att bygga eller bygga om ett stall kan du behöva ett godkännande (en så kallad förprövning) från oss innan du påbörjar arbetet. Du behöver också ett godkännande om du ska sätta upp ett hägn eller använda ett utrymme till djurhållning som tidigare använts till något annat. Om du inte förprövar kan du bli förbjuden att ha djur i utrymmet och du måste betala för en efterhandsprövning.

Djurstallar

Biodling

Det finns regler att följa för dig som är biodlare. När du startar eller tar över en biodling ska du anmäla detta till länsstyrelsen. Därefter anmäler du biodlingens uppställningsplats vart tredje år. På länsstyrelsen finns bitillsynsmän som hjälper Jordbruksverket med tillsyn av bin.

Om du misstänker att dina bin har drabbats av en sjukdom eller smitta ska du genast anmäla detta till oss. För att bli godkänd biodlare ska du ha genomgått en kurs och ha minst tre års praktisk erfarenhet av biodling.

Biodling

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping