Tack för din anmälan till SMS-tjänsten!

Tack för din anmälan! Du är nu anmäld till länsstyrelsens sms-tjänst under licensjakten efter lodjur 2023.

Kontakt

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss