• Eldningsförbud i hela länet

    Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering och besiktning

Rovdjuren i länet inventeras varje år för att följa deras utveckling och få underlag till olika beslut. Arbetet med inventering och viltskador orsakade av stora rovdjur samordnas av Viltskadecenter på uppdrag av Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen har förordnad fältpersonal som utför det huvudsakliga praktiska inventeringsarbetet samt arbetet med besiktning av skador orsakade av rovdjur. För kontaktuppgifter se längre ned på sidan. Läs mer om inventering och besiktning av skador orsakade av fredade rovdjur här:

Inventering av stora rovdjur på Viltskadecenters webbplats Länk till annan webbplats.

Skador på tamdjur och hundar på Viltskadecenters webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till länsstyrelsens förordnade fältpersonal

Skandobs

Rapportera gärna i Skandobs om du har sett ett rovdjur eller hittat spår från rovdjur.

Kontakt