Utbrott av fågelinfluensa

En höna

Det är hög smittrisk av fågelinfluensa i hela landet och därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar, men just nu cirkulerar även smittan hos tama fåglar i landet. Fåglarnas vårflytt innebär hög smittrisk i hela landet och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

Om det sker utbrott i Jönköpings län vill Länsstyrelsen gärna komma i kontakt med er som har hobbybesättningar av fjäderfä i skydds- och övervakningsområdet kring utbrotten (se kartor via länk till Jordbruksverkets webbplats nedan).

Telefon: 010-223 60 00
E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Restriktionsområden

I flera län, finns i dag restriktionsområden med den högsta skyddsnivån. På Jordbruksverkets webbplats finns en tabell med konstaterade fall av fågelinfluensa i Sverige och kartor över aktuella restriktionsområden.

Fågelinfluensa på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viltfågelövervakning – rapporter om dödlighet

SVA är mycket intresserade av rapporter om döda fåglar, då dessa rapporter bidrar till bättre förståelse för sjukdomens troliga förekomst och spridning, även om varje enskild fågel inte blir undersökt.

Här kan du rapportera fynd av döda vilda fåglar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping