Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svarta hål

Svarta hål ligger på en berggrundsplatå. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Naturreservatet Svarta hål ligger på en berggrundsplatå, Skäftefallsplatån, i södra delen av Vetlanda kommun, nära länsgränsen mot Kronobergs län. Naturreservatet ligger mellan 275 och 300 meter över havet. Svarta hål utgör tillsammans med det närbelägna naturreservatet Stora och Lilla Fly värdefulla skogs-myrmosaiker och bidrar till platåns vildmarkskaraktär. En av Skäftefallsplatåns mindre skuror utgörs av Svarta hål.

Gölen Svarta hål används för andjakt. Utplantering och utfodring av änder har skett. Kring sjön finns jakttorn och söder om sjön en jaktstuga och utfodringsanordning.

Syfte

 • bevara ett stort och ovanligt orört myr- och skogsområde med vildmarkskaraktär.
 • bevara och utveckla en talldominerad barrnaturskog.
 • bevara och skapa förutsättningar för de arter som är knutna till skogmyrmosaiker.
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd.

Växt- och djurliv

Det förekommer förutom ljung, tuvull och olika bärris även dvärgbjörk och skvattram i små bestånd. I bottenskiktet dominerar vitmossor, med väggmossa, kvastmossa och renlavar i torrare lägen. Några av kärrytorna karakteriseras av stora mängder ängsull. Gölarna omges av dystarr och ute i vattnet växer gul och vit näckros. I Svarta hål, gölen i nordvästra delen, täcks ytan av flytande mattor av vitmossa.

Stora delar av den talldominerade skogen är äldre än 100 år, och med tallar som är uppåt 300 år gamla. På några träd finns märken efter tidigare skogsbrand, så kallade brandljud. På hällmarkerna växer låga knotiga tallar av mycket hög ålder.

Området är rikt på vilt och hyser bland annat en tjäderspelplats. Trana och fiskgjuse observeras regelbundet.

Friluftsliv

Det finns idag inga leder eller andra anordningar för friluftslivet i området.

Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller skada levande eller döda träd
 • elda
 • tälta
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • framföra motordrivet fordon
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisad plats
 • cykla eller rida
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar, med undantag för plockning av bär och matsvamp för husbehov
 • samla in insekter eller snäckor eller andra djur, eller deras ägg, puppor eller liknande
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
  anordna orienteringstävling eller annan övning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2006
Storlek: 92 hektar
Kommun: Vetlanda
Läge: Vetlanda kommun, 9 kilometer sydost Korsberga kyrka
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Naturtyp: Tallmosse, talldominerad barrskog
Anordningar: Informationstavla och parkering.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss