Värö

I västra delen av Algustorpasjön reser sig en barrskogsbevuxen kulle, uppbyggd av isälvsmaterial. Det är den natursköna ön Värö, skyddad som naturreservat sedan 1979. Med sin blandning av Svenska och utländska träslag är ön ett lockande utflyktsmål för livsnjutare.

Syfte

Att bevara öns nuvarande karaktär genom bland annat försiktig, successiv föryngring av skogen samt till att genom smärre anordningar underlätta för allmänheten att utnyttja ön för friluftsliv.

Växt- och djurliv

Värö är en kraftigt kuperad ö som till största delen består av grus och sand. Vissa av öns sluttningar är mycket branta. Skogen på ön har under de senaste halvseklet skötts genom försiktig gallring, vilket har resulterat i en variation av äldre, grov tall, äldre gran och yngre barrblandskog.

På öns södra del växer en mäktig tallskog med höga, mer än 100-åriga träd. Rådjuren har snaskat i sig många av de 1 000 rödekar som planterades på 1950-talet. Men några står kvar och har nått sådan höjd att de kan bli fullvuxna. På ön finns också en strandäng där den sällsynta klockgentianan sägs blomma.

Lövskogsbacken går under blomningstid i rosa, översållad av landskapsblomman linnéa. Fler växter som finns att se på Värö är bland annat mossippa, tallört, knärot och mängder av ormbunkar. På en av öns högsta punkter finns ett udda inslag av lärkträd, som planterades på 1920-talet.

Mellan ön och fastlandet bildas en liten lagun, där sjön oftast är lugn. Vår och sommar finns där gott om häckande sjöfågel. Mitt emot ligger den barrskogsbevuxna Storö och naturreservatet Isaberg, vars branta sluttningar ger ett mäktigt intryck.

På öns södra del växer en mäktig tallskog med höga, mer än 100-åriga träd. Foto: Elin Nordkvist

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Värös naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • störa djurlivet, till exempel genom att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande eller
 • klättring i boträd
  medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats
 • framföra motordrivet fordon
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar
 • plocka blommor, gräs, mossor eller lavar
 • tälta annat än efter särskilt tillstånd av förvaltaren
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • på ett störande sätt använda radioapparat, musikspelare, musikinstrument eller dylikt.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1979
Storlek: 5,5 hektar
Ägare: Privat
Kommun: Gislaved
Läge: Gislaveds kommun, 2 kilometer sydost om Hestra
Naturtyp: Kuperad, barrskogsbevuxen ö
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, strövstig, grillplats, torrdass, vindskydd