Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Källenäs

Tallar på lavklädd mark.

Naturreservatet Källenäs är en gammal naturskogslik tallskog på sandmark. Marken är naturligt fattig på arter men på de åldriga tallarna växer rikligt med hänglavar.

Welcome to Källenäs!

This reserve is a coniferous forest where the majority of the trees are pines. They grow on sandy ground which is natural poor in species. There are plenty of lichens here though, and insects in old living and dead trees. Insects in trees always attract birds like the black woodpecker.

Explore the reserve

In Källenäs there are no footpaths or other facilities. You are of course welcome to visit the reserve anyway.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • driving a motor vehicle
 • setting up a tent
 • making a fire
 • bringing an unleashed dog or other pet
 • putting up any kind of sign or poster
 • collecting plants or plant parts, with exception from berries and mushrooms
 • breaking twigs, felling or in any other way damaging living or dead, standing or fallen, trees and bushes
 • collecting or trapping invertebrates
 • making tracks with paper-strips or arrange orienteering controls

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara ett naturskogsartat område för fri utveckling
 • ge möjligheter till naturupplevelse och vetenskaplig forskning i orörd natur

Växt- och djurliv

De äldsta tallarna är cirka 200 år och här finns gott om så kallade torrakor (döda träd) och lågor (liggande trädstammar) som tillför extra näring till den magra tallheden.

I områdets sydöstra del växer också en hel del gran. Terrängen i området är flack och marken är torr och sandig. Torrast är det i västra delen av reservatet, här växer nästan bara lavar på marken. Trots det magra underlaget är skogen ganska tät.

Sandbarrskogar är naturligt artfattiga men i Källenäs finns det gott om hänglavar som till exempel garnlav och talltagel.

I dessa miljöer trivs främst småfåglar som olika mesar exempelvis tofsmes, svartmes och talltita. Spillkråka hackar gärna ut sina bon i de gamla tallarna. Under vår och sommar häckar grå flugsnappare och rödstjärt i skogen.

Tallstam med klibbticka och skägglav.

Klibbticka och skägglav på tallstam.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär eller matsvamp
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: Avsattes som domänreservat 1937, omvandlades till naturreservat 1996.
Storlek: 7,9 hektar
Naturtyp: Naturskogslik tallskog
Kommun:
Jönköping
Läge:
Cirka 25 kilometer sydväst om Jönköping
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Tillgänglighet

Här i Källenäs finns varken markerade stigar eller en parkering. Området är flackt och relativt lätt att röra sig i bortsett från att det ligger gott om fallna stammar på marken.

Vägbeskrivning:

Från öster:
Ta dig till väg 656 mellan Munkabo och Ekåsen. Sväng in där det finns en vägskylt mot Källenäs. Kör ungefär 1700 meter längs huvudvägen, sedan är det dags att svänga av. Innan dess kommer du att passera en liten bit av reservatet på höger sida och avtagsvägen är cirka 200 meter efter det. Sväng höger in på vägen och kör i drygt 150 meter så är du framme vid reservatsgränsen och informationsskylten.

Från väster:
Från väg 40, ta av till väg 26 mot Gislaved. Drygt 500 meter efter avtagsvägen mot Angerdshestra tar du vänster in på en liten grusväg (oskyltad). Efter 150 meter svänger du vänster in på ytterligare en grusväg. (Fortsätter du rakt fram kommer du tillbaka till väg 26). Håll dig längs huvudvägen och kör knappt 4 kilometer så kommer du till reservatets början. Fortsätter du ytterligare 500 meter hittar du informationstavlan.

Koordinater till informationstavlan:
57°38'39.86"N, 13°53'16.53"E
57.64441, 13.88792

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss