Store Mosse nationalpark

Nationalparker är Sveriges finaste natur. I Sverige finns det 30 nationalparker med allt från storslagna fjäll, vidsträckta myrar, artrika korallrev och djupa skogar. I vårt län finns Store Mosse nationalpark som är Sydsveriges största myrmarksområde. Här kan du vandra över vidsträckta högmossar men även genom kulturpräglade odlingsmarker.

Nationalparker i Sverige

Sveriges riksdag bestämde redan 1909 att vi skulle ha ett antal nationalparker i landet. Samma år bildades inte mindre än nio olika nationalparker. Efter det har fler nationalparker bildats och totalt finns det idag 30 parker att besöka. Det är regeringen och riksdagen som fattar beslut om vilka områden som ska bli nationalparker. Tanken med bildandet av nationalparker är att spara ett naturarv åt både oss själva och kommande generationer för att besöka och bevara.

Att bli nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. Dessa områden skyddas via ett extra starkt lagskydd. Grundtanken med bildandet av nationalparker är att ge skydd åt naturliga särskilt värdefulla områden som representerar Sveriges natur. Staten äger marken där nationalparkerna ligger och det är Naturvårdsverket som har huvudansvaret för planering och genomförande av nya parker. Sedan ska nationalparkens förvaltare, som vanligen är en Länsstyrelse sköta om områdena så att deras naturvärden bevaras och utvecklas samtidigt som friluftslivet i områdena underlättas.

Store Mosse nationalpark

Med sina dryga 50 km leder finns det många möjligheter att besöka Store Mosse nationalpark och se den unika naturen. All information du behöver veta inför och under ditt besök hittar du på nationalparkens egen webbplats.
storemosse.se Länk till annan webbplats.

Naturum Store Mosse nationalpark

Mitt i nationalparken ligger naturum Store Mosse nationalpark. Här kan du bland annat titta på Granfjällsbjörnen och undersöka hans björnide, uppleva kungsörnen i sitt bo, blicka ut över gungflyets vidder, följa historien om Store Mosses utveckling och mycket mer.
Besöksinformation naturum Store Mosse nationalpark Länk till annan webbplats.

Missa inte skogstrollens stig

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i nationalparken. Det är inte tillåtet att:

 • gräva eller hacka,
 • skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,
 • bortföra sten,
 • bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
 • skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra el- och motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade vägar och parkeringsplatser,
 • framföra båt, kanot, vattenskoter eller annan farkost,
 • starta eller landa med luftfartyg,
 • tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning, förutom på anvisad plats och då högst tre nätter i följd,
 • elda, inklusive att använda grill, förutom på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 • på ett störande sätt orsaka ljud,
 • bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,
 • rida, förutom på bilväg och parkeringsplats,
 • cykla, förutom på bilväg, parkeringsplats och markerade leder,
 • fiska,
 • parkera eller ställa upp husvagn, husbil, släpvagn eller liknande mellan klockan 00.00 – 06.00, förutom på anvisade platser, och
 • under perioden 1 mars – 15 augusti färdas eller uppehålla sig inom det område i och vid Kävsjön som har markerats på karta.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande,
 • utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning, som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
 • genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,
 • samla grod- och kräldjur,
 • samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och
 • plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.


Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Bildad år: 1982
Dominerande naturtyp: Våtmark
Kommuner: Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo
Storlek: 7682 ha
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket och Trafikverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län