Besöksmål

Hitta inspiration till ditt nästa besöksmål

Filter:

Utvalda

 • Naturreservat

  Kaxholmens lövskog

  Kaxholmens lövskog är en gammal betesmark som nu har omvandlats till skog. Området används mycket till friluftsliv och här fi...

  Jönköping, Jönköping, skogsmark, cykelled, eldplats, rastplats, stig
 • Naturreservat

  Bondberget

  Bondberget är namnet på den skogklädda höjd som skiljer Jönköping och Huskvarna åt. Det tätortsnära reservatet är ett mycket ...

  Jönköping, Jönköping, skogsmark, cykelled, eldplats, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rast-/vindskydd, rastplats, servering, skidled, stig, tillgänglighet, vandringsled
 • Stig som går parallellt med en bäck. På marken är det grönt av örter och lövträdsstammarna står tätt.
  Naturreservat

  Hackareviken

  Naturreservatet Hackareviken är en oas för lavar, mossor och fåglar. Här finns rikligt med död ved och många sällsynta arter ...

  Jönköping, Eksjö, sjö och vattendrag, skogsmark, ängs- och betesmark, informationstavla, parkering, rastplats, stig

För familjen

 • En stig leder in i en barrblandskog. Höstfärger.
  Naturreservat

  Furulid

  Furulid gör det lätt för dig att komma ut! I utkanten av Aneby ligger detta reservat som har fokus på friluftsliv. Här finns ...

  Jönköping, Aneby, skogsmark, cykelled, eldplats, kollektivtrafik, parkering, rast-/vindskydd, ridled, stig
 • Naturreservat

  Klinten

  Det som gör området kring Klinten så attraktivt är närheten till Försjön, en näringsfattig klarvattensjö, och en omgivning be...

  Jönköping, Eksjö, sjö och vattendrag, skogsmark, ängs- och betesmark, bad/badplats, eldplats, informationstavla, parkering, rast-/vindskydd, rastplats, stig, torrdass, tältplats, vandringsled
 • En spång som går bort över högmossen. Stora vidder, grönt, några små träd och i bakgrunden en tofs av skog.
  Nationalpark

  Store Mosse nationalpark

  Nationalparker är Sveriges finaste natur. I Sverige finns det 30 nationalparker med allt från storslagna fjäll, vidsträckta m...

  Jönköping, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo, våtmark, ängs- och betesmark, eldplats, informationstavla, kollektivtrafik, naturum, parkering, rast-/övernattningsstuga, rastplats, tillgänglighet, torrdass, tältplats, utsiktstorn/fågeltorn, vandringsled

Tillgängliga

 • Naturreservat

  Alversjöskogen

  Alversjöskogen är ett stort skogsområde sydväst om Eksjö. Insprängt i reservatet finns både sjöar, myrmarker och källor, och ...

  Jönköping, Eksjö, sjö och vattendrag, skogsmark, våtmark
 • Bro över strömmande vatten. Omgiven av lummig grönska.
  Naturreservat

  Illharjen och Stora Illharjen

  Illharjen och Stora Illharjen är två naturreservat som gränsar till varandra. Reservaten är som en grönskande djungel mitt i ...

  Jönköping, Vetlanda, sjö och vattendrag, skogsmark, informationstavla, parkering, rastplats, stig, tillgänglighet, torrdass, vandringsled
 • En bred spång går över den bruna, platta mossen.
  Naturreservat

  Dumme mosse

  Dumme mosse är ett av länets största och mest varierade myrområden. Här finns vida, kala mossar av olika slag, glest trädbevu...

  Jönköping, Habo, Jönköping, sjö och vattendrag, skogsmark, våtmark, fornlämningar, cykelled, eldplats, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rast-/vindskydd, rastplats, skidled, stig, tillgänglighet, torrdass, utsiktstorn/fågeltorn, vandringsled

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Nyheter

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Kalender

Krysslista i Jönköpings län

Här kan du ta del av en krysslista på intressanta natur- och kulturområden i din Jönköpings län. Välkommen in i naturen!

Krysslista i Jönköpings län

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss