Utvärdering – Miljömålsprogrammet 2017–2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:9
Diarienummer:
501-6893-2015
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag: Utvärdering – Miljömålsprogrammet 2017–2020.

Ett av vårt uppdrag är att ta fram regionala åtgärdsprogram för att nå de svenska miljömålen. Åtgärdsprogrammen är framtaget i samverkan med regionala och lokala aktörer och är beslutat av Länsstyrelsens ledning.

Programperioden 2017–2020 är avslutad och en utvärdering av det programmet har genomförts under våren 2021. Utvärderingen har genomförts i form av uppföljning av åtgärder och hur programmet har använts inom Länsstyrelsen och av ett urval externa aktörer. Underlaget har erhållits från såväl interna som externa dialoger.

Resultat av utvärderingen, slutsatser och rekommendationer redovisas i rapporten.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare