Det svensk-norska samarbetet fortsätter

Om publikationen

Löpnummer:
2021:11
Diarienummer:
304-2815-2021
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Omslag: Det svensk-norska samarbetet fortsätter.

Syftet med Interreg är att uppmuntra regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Syftet för just det här programmet, Interreg Sverige-Norge 2014–2020, är att med ett näringslivsfokus stödja forskning och innovation, främja utvecklingen av miljövänliga energikällor, göra natur- och kulturarv tillgängligt, stötta insatser för hållbara transporter och verka för en gränsöverskridande arbetsmarknad.

Programmet har nu beslutat 95 procent av EU-budgeten och på norsk sida finns det ännu mindre medel kvar.

Interreg finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakt

Annica Westerlund

Interreg Sverige-Norge