Åtgärder 2021 – så når vi miljömålen i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2021:7
Diarienummer:
501-2024-2021
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Åtgärder 2021 – så når vi miljömålen i Jämtlands län.

Sveriges riksdag har som mål att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Detta berör alla och förutsätter insatser från hela samhället – såväl offentlig förvaltning och näringsliv som organisationer och enskilda.

Under 2021 arbetar Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, kommunerna och Skogsstyrelsen med flera med ett stort antal åtgärder. I denna publikation presenteras ett urval av de satsningar som genomförs under 2021 som vi anser vara extra viktiga.

Kontakt