Handlingsplan: Prioriterade insatser 2021 – 2023 för att nå målen i Jämtlands läns regionala energi- och klimatstrategi

Om publikationen

Löpnummer:
2021:8
Diarienummer:
425-1094-2021
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Strategi

I den regionala energi- och klimatstrategin för Jämtlands län fastslås under avsnittet ”Genomförande och uppföljning” att en handlingsplan ska tas fram utifrån strategin. Denna handlingsplan beskriver prioriterade insatser för perioden 2021-2023 som ska utföras av olika aktörer och följas upp varje år.

Handlingsplanen är beslutad av styrgruppen för Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län.

Kontakt

Lars Jonsson

Samordnare hållbar samhällsutveckling

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare