Bostadsmarknadsanalys 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:15
Diarienummer:
405-4900-21
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport
Omslag: Bostadsmarknadsanalys 2021 – Jämtlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år ta fram en regional analys av bostadsmarknaden i länet som bygger främst på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), egna analyser och de svar som länets kommuner har lämnat i den årliga bostadsmarknadsenkäten (BME).

Denna bostadsmarknadsanalys syftar till att redovisa läget på bostadsmarknaden från 2020.

Länsstyrelsen vänder sig med rapporten till såväl länets kommuner som till andra aktörer inom bostads- och byggsektorn som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden i länet.

Kontakt

Elina Andersson

Samhällsplanerare

Pietro Marcianó

Samhällsplanerare