Åtgärder 2021 – så når vi miljömålen i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2021:7

Diarienummer: 501-2024-2021

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 16

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Åtgärder 2021 – så når vi miljömålen i Jämtlands län.

Sveriges riksdag har som mål att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Detta berör alla och förutsätter insatser från hela samhället – såväl offentlig förvaltning och näringsliv som organisationer och enskilda.

Under 2021 arbetar Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, kommunerna och Skogsstyrelsen med flera med ett stort antal åtgärder. I denna publikation presenteras ett urval av de satsningar som genomförs under 2021 som vi anser vara extra viktiga.

Kontakt